OPPHAVRETT

OPPHAVSRETT
Innholdet på dette nettstedet er opphavsrettbeskyttet og tilhører tirillm. AS (Org.nr. 921786077). Informasjonen på nettstedet, inklusive tekst, bilder og lyd, må ikke brukes, verken i privat eller kommersielt anliggende før eventuell forespørsel. Det må heller ikke reproduseres, endres, kopieres eller lagres i noen form. Det er ulovlig å modifisere innholdet på dette nettstedet. Lovovertredelser vil bli etterfulgt.

VAREMERKE KJENNETEGN
De varemerkekjennetegnene som er relatert til LOVE WOOL og tirillm. tilhører tirillm. AS og er beskyttet av varemerkeloven. Det er ikke tillatt å bruke tirillm. AS’ varemerkekjennetegn, verken i papirform, digitalt eller i andre medier.